Vula e cilësisë HORECA

Vula e cilësisë HORECA parashikon standarde të ndryshme arritjeje: Bronze, Silver, Gold. Për të arritur secilin standard, biznesi “skanohet” dhe me ndihmën e një checkliste, specialistet e HORECA Academy bëjnë vlerësimin në nivele e ndryshme.

Kliko këtu per të parë checklist.