Misioni dhe Vizioni

Si e para dhe vetmja qender profesionale ne fushen e sherbimeve te hotelerise, HOSPITALITY and TOURISM Academy synon te ngreje nivelin profesional te punonjesve ne kete fushe, pritshmerite e konsumatoreve dhe te vendose standarde per nje sipermarrje bashkekohore dhe te shendetshme.