• BAR
  • Café Bar
  • Teori pijesh
  • Sommelier
  • Miksologji (cocktails)
  • Menaxhim bari

   Në përfundim të moduleve dhe pas provimit kursanti përfiton diplomën: Chef de Bar

 • RESTORANT
  • Shërbimi në sallë
  • Shërbime speciale para klientit (French service)
  • Sommelier
  • Evente dhe Bufe
  • Menaxhim restoranti

   Në përfundim të modulevedhe pas provimit kursanti përfiton diplomën: Maitre d’hotel

 • RECEPSION
  • Shërbimi në recepsion
  • Korrespondencë biznesi
  • E-marketing ne hoteleri
  • Trajnim software (HMS)
  • Yield Management

   Në përfundim të moduleve dhe pas provimit kursanti përfiton diplomën: Head Office Manager

 • HOTEL
  • Front office
  • F&B (Food and Beverage)
  • House keeping
  • Financa për menaxherë
  • HR & Marketing

   Në përfundim të moduleve dhe pas provimeve kursanti përfiton diplomën: Hotelier

 • EVENTE
  • Hyrje ne EM dhe organizimi
  • Cateringu dhe shërbimi
  • Planifikimi i eventeve për korporata
  • Planifikim dasmash

   Në përfundim të modulevedhe pas provimit kursanti përfiton diplomën: Event manager

 • OPERATOR TURISTIK
  • Atraksionet turistike në botë
  • Atraksionet dhe gjeografia e Shqipërisë
  • Llojet e turizmit
  • Dizenjimi i guidave dhe ofertave turistike
  • Roli i internetit për agjensitë turistike

   Në përfundim të modulevedhe pas provimit kursanti përfiton diplomën: Travel Agent