Diagnose

Eshtë një “Blind test”, ku specialistë të fushës së Gastronomisë vijnë në sipërmarrjen tuaj, qoftë ai një hotel, restorant apo kafe, dhe masin performancën e biznesit tuaj. Specialistët vëzhgojnë me detaje, imazhin, ofertën, performancën e stafit, menaxhimin operacional dhe më pas vijnë me një raport dhe paketë sygjerimesh për masa përmirësuese.

 

Apliko tani për një “Blind test”!